Uwaga TTIP!

Uwaga TTIP! Wspólnie z 50 polskimi  organizacjami podpisaliśmy apel zwracający uwagę na zagrożenia związane z TTIP (http://UwagaTTIP.pl) . Handel dotyczy nas wszystkich. TTIP, negocjowana obecnie umowa handlowa między UE a USA, może negatywnie wpłynąć na wiele aspektów życia w Polsce i Europie.

Krytykę tej umowy podjęły organizacje skupiające konsumentów, producentów, pracowników, rolników, organizacje obywateli zaniepokojonych zagrożeniami dla demokracji, praw cyfrowych, obniżeniem standardów socjalnych i środowiskowych, oraz negatywnym wpływem umowy na kraje globalnego Południa. Tymczasem oficjalna debata w Polsce o umowie handlowej UE-USA wciąż toczy się głównie wokół spodziewanych korzyści z umowy, a pomija krytyczne głosy nie tylko ze strony społeczeństwa obywatelskiego, lecz również rządów i parlamentów w krajach UE i w Parlamencie Europejskim.

Organizowana 20 lutego w Warszawie  przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności Konferencja „Uwaga TTIP” będzie pierwszym dużym spotkaniem umożliwiającym pluralistyczną debatę o umowie UE-USA i planowanie wspólnych działań ważnych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się szeroką gamą tematów związanych z TTIP.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje